Profil

Virksomhed

Johs. Møllers Maskinfabrik blev grundlagt i 1940. I begyndelse beskæftigede vores grundlægger Johannes Møller sig med tørv industrien, og i 1945 besluttede han sig for at bygge en gravemaskine. En blev til flere og i 1957 blev en ordre på 57 vejtromler en realitiet. Det medførte at fabrikken hurtigt blev en moderne en af slagsen.
Johannes Møller var en fremsynet mand, og allerede i midt 50'erne udviklede fabrikken en grussortere, hvilket gjorde at Johs. Møllers Maskinfabrik blev til en stor leverandør til den danske entreprenør industri. I midt 60'erne overtog Johs. Møllers Maskinfabrik import og salg af Liebherr maskiner, hvilket gav virksomheden et yderligere skub fremad. Senere begyndte man at bygge skårlæggere til landbruget. Fremstillingen af maskiner medførte et bredt sortiment af produktionsmaskiner, og man kunne med fordel tilbyde sig som underleverandør. Frem til midt i 90érne har virksomheden yderligere udviklet sig som underleverandør, som i dag er maskinfabrikkens hovedområde.
I 90érne besluttede man sig for at omorganisere virksomheden, således at Johs. Møllers Maskinfabrik A/S, sammen med andre datterselskaber, i dag er ejet af JMM Group.

sammenlægning

Pr. 1 oktober 2011 blev GMS Esbjerg lagt sammen med Johs. Møllsers Maskinfabrik A/S - dette har medført, at GMS nu er fortid. Afdelingen i Esbjerg hedder nu; Johs. Møllers Maskinfabrik Esbjerg.
 


Idegrundlag

Det er virksomhedens idé, at være en produktionsvirksomhed, der udover en egenproduktion, også tilbyder komplette kvalitetsløsninger (produkter) som underleverandør til jern og maskinindustrien.

Målsætning

Det er vores mål, at udvikle os til en moderne anerkendt produktionsvirksomhed, der kan tilbyde vores kunder det rigtige produkt, i den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

Dette er kun muligt ved at..
Vi på alle niveauer udvikler en attraktiv arbejdsplads, som vi alle kan være stolte af at være en del af. 
Vi skaber et positivt og udviklende arbejdsklima. 
Alle medarbejder på alle niveauer er motiverede, og aktivt tager ansvar for egen udvikling både fagligt som personligt.

Personalepolitik

Det er virksomhedens politik, at skabe en attraktiv arbejdsplads som vi alle kan være stolte af at være en del af, da vi herved opnår en naturlig motivation og interesse fra alle.

Vi vil derved tilstræbe stabile dygtige medarbejder, som i kraft af deres personlighed, uddannelse og engagement, er i stand til at yde en tilfredsstillende indsats i hverdagen.

Det er endvidere af stor betydning, at fastholde en fast stab af medarbejdere, da virksomhedens know how på denne måde kan forblive intakt.

Det er med midler som fysiske rammer, sociale forhold, arbejdsopgaver, anerkendelse og sidst men ikke mindst; organisk ledelse, vi vil tilstræbe ovennævnte.

Miljøpolitik

Det er firmaets politik, at producere på en måde, der belaster miljøet mindst muligt.

Det er ledelsens opgave, i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, autoriserede renovationsfirmaer og den enkelte medarbejder, at sikre miljøet mest muligt.

Det er endvidere ledelsens opgave, løbende at nedbringe energi forbruget i produktionen, da dette ikke alene er et spørgsmål om miljø, men også en god forretning.

For at sikre ovennævnte er der i personalehåndbogen en guideline for hvordan den enkelte medarbejder kan være med til at aflaste miljøet.

Kvalitetspolitik

Det er firmaets kvalitetspolitik, at sikre en kvalitet, tilpasset til den enkelte kunde. Herved forstås ikke kun kvalitet ved det enkelte produkt, men kvalitet i hele forløbet fra forespørgsel til fakturering. Vi mener ikke at kvalitet koster - men det gør derimod manglende kvalitet.Fimaets kvalitets styrings system er udarbejdet i henhold til ISO 3834-3.Det er firmaets hensigt at kvalitets ledelses systemet skal certifeceres i henhold til ISO 9001.
Arbejdsmiljøpolitik

Det er personalet og firmaets hensigt, igennem samarbejde, at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes trivsel og sikkerhed er i fokus.

Det er ledelsens opgave, at sikre gensidige udviklingsforhold for sikkerheds- og miljø-arbejdet på virksomheden, samt sikre at sikkerhedsorganisationen fungerer bedst muligt.
Det er firmaets hensigt at give sikkerheds- og arbejdsmiljø opgaver 1. prioritet igennem efteruddannelse, teamarbejde, besøgshjælp og i samarbejde med eksterne parter, som Arbejdstilsynet og BST, at forbedre arbejdsmiljøet.